Doç. Dr. Özgür TARKAN

E-posta: ozgur_tarkan@yahoo.com

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD. Balcalı/Adana